Açık Rıza Beyanı

Ben, aşağıda imzası bulunan kişisel veri sahibi, Rain Yazılım ve Ticaret A.Ş. (“Şirket”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilen Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat gereğince hazırlanan ve usulüne uygun olarak dikkatime sunulan, Aydınlatma Beyanını tamamen okuduğumu, incelediğimi, değerlendirdiğimi ve anladığımı; Şirketin faaliyet konusuna ilişkin hizmetlerinin sağlanması ve yönetimi, uyum süreçlerine ilişkin risk yönetimi, Şirketin yasal yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, ilgili mevzuata ilişkin değişikliklerde müşterilere bilgi verilmesi, müşteri memnuniyetinin sağlanması, Şirketin sunduğu hizmetler ile ilgili bilgi sağlanması ve müşterileri ilgilendirebileceği düşünülen diğer hizmetler ve kampanyalar hakkında müşteriye bilgi verilmesi ve kanuna ve kullanıcı sözleşmesine aykırılıkların soruşturulması, tespiti, önlenmesi ve ilgili idari veya adli makamların bilgilendirilmesi ile sınırlı olmak üzere kimlik, iletişim, müşteri işlem, finans, pazarlama kategorileri ile sınırlı kişisel verilerimin işlenmesine tamamen ve hür irademle açık rıza gösterdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Yurt Dışına Aktarılmasına İlişkin Rızanız

Şirketinizin faaliyet konusuna ilişkin hizmetlerinin sağlanması ve yönetimi amacıyla kişisel verilerimin Şirketinizin yurt dışındaki hissedarı Rain Financial Inc.’nin, diğer grup şirketlerinin ve ifa yardımcılarının görüntüleyebileceği herhangi bir veri tabanına aktarılmasına, gerektiğinde bunlar tarafından da işlenmesine ve kullanılmasına tamamen ve hür irademle açık rıza gösterdiğimi ayrıca kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Rain, regülasyon odaklı kripto varlık alım ve satım platformudur. Rain finansal kurum standartlarında kullanıcılarına hizmet sunmaktadır.

Şirket

Öğrenin

Kariyer

Sosyal

Rain uygulamasını indirmek için QR kodu tarayın

iOS & Android

İndirmeler

Telif Hakkı 2022 Rain Turkey