KVKK Başvuru Formu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 11. maddesi ile kişisel veri sahiplerine (bundan böyle “Başvuru Sahibi” olarak anılacaktır.) kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır.

Kanunun 13. maddesi uyarınca, Rain Yazılım ve Ticaret A.Ş.'ye (“Rain Türkiye” veya “Şirket”) yapılacak başvurular Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen yöntemlerle veya yazılı olarak yapılır.

Bu çerçevede yazılı olarak Şirkete yapılacak başvurular, işbu formun imzalı bir kopyası ile birlikte aşağıdaki şekillerde yapılabilir:

(i) Başvuru Sahibinin şahsen başvuru yapması ile;

(ii) Başvuru Sahibinin noter vasıtasıyla iadeli taahhütlü posta göndermesi ile; veya

(iii) Başvuru Sahibinin sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinden elektronik posta göndermesi ile.

1. Şahsen Başvuru

Başvuru Sahibinin bizzat gelerek kimliğini tevsik edici belge ile başvurması gerekmektedir.

Başvuru Adresi: Rain Yazılım AŞ Maslak Mah. Maslak 42 B Blok Floor:18-12, Sarıyer/İstanbul

Not: Zarfın üzerinde “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” ibaresi yer almalıdır.

2. Noter Vasıtasıyla Başvuru

Başvuru Sahibi, işbu formu tarafımıza iletilmek üzere, bir notere teslim ederek başvurusunu yapabilecektir.

Başvuru Adresi: Rain Yazılım AŞ Maslak Mah. Maslak 42 B Blok Floor:18-12, Sarıyer/İstanbul

Not: Zarfın üzerinde, “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” ibaresi yer almalıdır.

3. Sistemimizde Kayıtlı Elektronik Posta Adresinden Gönderilen Elektronik Posta Yoluyla

Başvuru Sahibi, işbu formun imzalanmış ve elektronik yollarla taranmış bir nüshasını elektronik postanın eklentisi olarak iletecektir.

Başvuru Adresi: [email protected]

Not: Gönderilen elektronik postanın konusu "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” olarak belirtilecektir.

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız, KVKK’nın 13’üncü maddesinin 2’inci fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre, tarafımıza ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içerisinde yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız, KVKK’nın 13’üncü maddesi gereği, yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

Başvuru formunu indirmek için tıklayınız.

Rain, regülasyon odaklı kripto varlık alım ve satım platformudur. Rain finansal kurum standartlarında kullanıcılarına hizmet sunmaktadır.

Şirket

Öğrenin

Kariyer

Sosyal

Rain uygulamasını indirmek için QR kodu tarayın

iOS & Android

İndirmeler

Telif Hakkı 2022 Rain Turkey